Stadig flere norske statsborgere har eiendom, bosted eller familie i utlandet. Webjuristene får ofte spørsmål om hvilken lands lov som skal gjelde og hvordan et testament bør utformes i slike tilfeller.

 

I forbindelse med den nye arveloven som er ventet å tre i kraft sommeren 2020 har lovgiver forsøkt  å presisere regelverket.

 

Lovens hovedregel er at bostedslandet til testator skal være utgangspunkt for hvilket lands arverett som skal gjelde.  For norske statsborgere som bor i utlandet kan det dog være ønskelig å følge norsk lov – og loven åpner for at arvelater (testator) kan bestemme at arvereglene i Norge skal gjelde. Et slik lovvalg må være uttrykkelig nevnt og i nedtegnet i selve testamentet Vi anbefaler å få hjelp av jurist eller advokat til slikt testament.

 

Selv om man velger at arveoppgjøret skal foregå etter norsk lov vil det være viktig å sette seg inn i bostedslandets regler. F.eks i Spania vil det fortsatt påløpe arveavgift, og det kan være behov for et ekstra testament vedr. bruksrett for lengstlevende ektefelle /samboer fordi uskiftebegrepet ikke finnes i spansk rett.

 

Ta gjerne kontakt med Webjuristene for juridisk veiledning og opprettelse av testament. 


 
Tips andre om denne saken