I dag har barna (livsarvingene) rett på 2/3 av arven – oppad begrenset til 1 million pr arving. Regelen om 2/3 hvis man ikke bestemmer noe annet ved testament, vil fortsatt gjelde. Minstearven i den nye loven er ikke lenger et fast beløp men øker i takt med grunnbeløpet i folketrygden.  I den nye loven er pliktdelsarven til hvert barn eller hvert barns linje oppad begrenset til 15 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Pr i dag (2019) er grunnbeløpet i folketrygden 96 883,-  så minstearven med dagens grunnbeløp vil bli  1 453 245,- 

 

I noen tilfeller kan foreldre ha gode grunner for ønske å tilgodese andre enn barna mest mulig. Det finnes muligheter for dette innenfor lovens regler – så ta gjerne kontakt med Webjuristene om du ønsker informasjon om et slikt alternativ. 

 

En annen viktig endring er at testator får økt bestemmelsesrett over pliktdelsarven.  Foreldre kan f.eks ønske at barna hindres fra å ”sløse bort” arven.  En ny paragraf gjør at råderetten over pliktdelsarven kan begrenses frem til livsarvingen fyller 25 år (så lenge dette anses å være til det beste for livsarvingen.)

 

Testator kan i så tilfelle bestemme hvordan arven skal forvaltes frem til arvingen er 25 år, men om bestemmelser om dette ikke er inntatt i selve testamentet vil arven forvaltes iht. vergemålslovens regler.

 

For de som allerede har opprettet testament  der arv til barna begrenses til 1 million pr barn vil testamentet fortsatt være gyldig – men beløpet vil oppjusteres til lovens minimum etter gjeldende regler på dødsfallstidspunktet/ikrafttredelsespunktet.

 

Lovendringen medfører en del endringer som gir testator større bestemmelsesrett både i forhold til når arvingen skal få disposisjonsrett til arven og i forhold til fordeling mellom arvingene. Vi anbefaler derfor at alle som har spesielle ønsker for barnas arv tar kontakt med Webjuristene.

 

 

 

 


 

Tips andre om denne saken

Send tipset til:  
Din e-post:  
Din melding: