Coronaviruset har økonomiske konsekvenser for mange bedrifter, spesielt innen reiselivsbransjen. Mange har allerede varslet sine ansatte om permitteringer og det forventes at flere bedrifter må gå til et slikt skritt.


Vilkår for permittering er jf. folketrygdloven § 4-7 1. setning at permitteringen skyldes mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke. Ikke alle situasjoner som oppstår på grunn av coronaviruset gir grunn til permittering – dersom f.eks de ansatte må holde seg hjemme pga frykt for smitte skal den ansatte sykemeldes og ikke permitteres.

Vanligvis skal permitteringsvarsel gis 14 dager før permitteringen trer i kraft. Det finnes dog unntak der ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser gjør det nødvendig å helt eller delvis innstille driften. I slike situasjoner kan varsel gis 2 dager før permitteringen trer i kraft.

Det er ikke noe fasitsvar på hvorvidt permitteringer som skyldes corona skal gis med 2 eller 14 dagers frist – dette må vurderes utfra den enkelte bedriftens situasjon.

Iht. permitteringslovens bestemmelser skal arbeidsgiver som hovedregel betale lønn til de ansatte de første 15 arbeidsdagene etter permitteringen trådte i kraft. Det er et unntak der permitteringen skyldes brann ulykker eller naturomstendigheter, men NAV har slått fast at: Koronaviruset defineres ikke som «brann, ulykker eller naturomstendigheter», og det er derfor normal arbeidsgiverperiode på 15 dager som gjelder. 

Regjeringen har varslet en endring i permisjonsregelverket og vil redegjøre for dette fredag 13 mars 2020.

Webjuristene bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere med informasjon om rettigheter og plikter ved permittering.


 

Tips andre om denne saken

Send tipset til:  
Din e-post:  
Din melding: