Hva om det blir arveavgift fra høsten 2021 ? 

Arveavgiften ble fjernet fra og med 2014 i forbindelse med politisk skifte i Norge, men flere partier går inn for å gjeninnføre denne etter valget høsten 2021.

Mange ønsker å forberede seg i tilfelle avgiften gjeninnføres.

Det er ikke klart hvordan avgiften vil bli, men en løsning kan være at den gamle loven om arveavgift trer i kraft igjen med evt. justeringer for bunnfradrag og avgiftssats.

Tidligere var det bunnfradrag (summen man kunne motta uten å betale avgift ) på 470 000,- men det er forventet at dette vil øke noe da de politiske partiene som ønsker gjeninnføring kun ønsker at dette skal ramme de som mottar de høyeste arvesummene.

Uansett hvordan utfallet blir kan det være fornuftig å være forberedt på å overføre store verdier til arvingene. For fast eiendom kan man f.eks beholde bruksrett mens det juridiske eierskapet overføres til arvingene. Ved generasjonsskifte i selskaper kan man også beholde en viss kontroll selv om verdiene overføres. 

I den nye arvelovens § 75 er det inntatt bestemmelse der det er arvelaters ansvar å avklare om en overføring er forskudd på arv eller gave. Dersom dette ikke gjøres vil overføringen automatisk regnes som gave og ikke trekkes fra i senere arveoppgjør. Dersom man f.eks vil gi en bolig til et av barna nå mens de andre barna får arven sin senere er det derfor svært viktig å få tydelig frem at dette er forskudd på arv og ikke gave.

Webjuristene har langt erfaring med arveplanlegging og bistår gjerne med slike problemstillinger.

 

 

 

 


 

Tips andre om denne saken

Send tipset til:  
Din e-post:  
Din melding: