Webjuristene

 
jurist & rettshjelper Nina Dybedahl (f.1971)


Webjuristene er en kjede av selvstendige næringsdrivende rettshjelpere som har bevilling fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet til  å yte rettshjelp.

Selve kjedekonseptet og varemerket Webjuristene eies av jurist Nina Dybedahl. Hun er rettshjelper og driver enkeltpersonforetaket Rettshjelper Nina Dybedahl (org.nr 984 810 784).

Dybedahl startet forløperen til Webjuristene (Webjuristen) i 2003, og hun har jobbet som rettshjelper og webjurist siden den tid. Tidligere arbeidserfaring er fra Advokatfirmaet Tryti og Advokatfirmaet Hjort, samt Forretningsutvikling Oslo. Dybedahl er litt jussnerd og liker all type juss, men hun liker spesielt å jobbe med skifte mellom ektefeller/samboere, kontrakter, samt problemer etter kjøp eller salg av bolig eller en vare eller tjeneste.

Dybedahl er bosatt i Halden, men Webjuristene-kjeden har felles postmottak i Bergen:

Webjuristene
Svaneviksveien 29 i
5063 Bergen

Webjuristene har forøvrig telefonnummer 552 94 000.
 


 
Tips andre om denne saken