Skip to main content

Gjør din begravelse til en fest!

Cirka halvparten av våre kunder velger å ta med noen ord om avsetning av penger til begravelse og gravsted i sitt testamente. En halvpart av disse igjen, tar stilling til om de ønsker å begrave eller kremere kroppen. Å medta sistnevnte er sterkt å anbefale for de fleste pårørende opplever spørsmålet om kremering som ekstra vanskelig. Noen arvelatere velger også å innta sted for begravelse eller askespredning. Og et fåtall sier noen ord om salmer eller dikt de ønsker spilt i begravelsen.

Må en begravelse være trist?

Fellesnevneren er at arvelater er inneforstått med at ens begravelse vil være en trist affære. I norske begravelser sørger vi døden og livet som har gått tapt. Men hva med å feire livet som har vært?

Én kundes testamente gjorde sterkt inntrykk på meg. Han skrev instrukser om at hans begravelse skulle være en fest hvor hans liv ble feiret istedet for at hans død ble sørget. Han «påla» sine etterlatte å avholde en fest -for hans regning selvfølgelig -hvor de måtte danse for å delta. Han kom med anbefalinger til oppløftede sanger og dikt. Det testamentet gjorde inntrykk på meg. Han skiller seg veldig ut, ingen andre kunder har skrevet noe lignende. Webjuristene har utarbeidet omkring 3000 testamenter for våre kunder siden 2003. Andre kulturer har i større grad en slik praksis med å feire livet fremfor å sørge døden -når de mister noen.

Må din begravelse vente til du er død?

I min søken etter slikt på nett kom jeg over informasjon om noe som på engelsk kalles Living Funeral. Umiddelbart ble jeg litt frastøtt fordi direkte norsk oversettelse gir det morbide «levende begravelse» men tankegangen bak er faktisk tiltalende. Tanken er å samle familie og venner ved livets slutt. Dette går et skritt lengre enn mitt klients testamente, for i en «living funeral» skal også du selv delta i feiringen av ditt liv. Heretter kommer jeg til å nevne også denne muligheten til kunder som er slutten nær, f.eks på grunn av kreft.

Living Funeral

Jeg avslutter med mer info om Living Funeral: «The first time, I read about a living funeral was in the book Tuesdays With Morrie: An Old Man, A Young Man, Life’s Greatest Lessons by Mitch Albom. Five million copies of this book were sold and it was on the New York Times Best Seller List. Morrie Schwartz, dying of Lou Gehrig’s disease, goes to a funeral and realizes that his late friend didn’t get to hear all of the wonderful speeches so he decides to have a funeral before his death. He invited his family and friends to come to his home and say the things they would’ve said at his funeral. At Morrie’s living funeral in the Emmy winning made for TV movie produced by Oprah Winfrey, gospel singers perform giving the home ceremony a reverence that it so deserves.

As I trace the history of living funerals in my book, Parting Ways, I discovered Morrie awakened a ritual from our past because the act of gathering around the dying person to uplift them actually dates back centuries when dying was a social affair attended by the family and community. The dying person would give long-winded speeches about his or her wisdom gained in life and family members would gather to listen and express love and gratitude, but the ritual died in the twentieth-century when death moved out of the home and community and into the hospital. Now, with the prevalence of hospice, we’re seeing an awakening of this communal, familial ritual because more people are taking their end of life journeys in the comforts of home, family and community rather than estranged in a sterile institution.

Sometimes, people don’t learn the most interesting attributes and experiences about a person until the funeral. So, the living funeral offers a time to really learn about the “whole life” of a person. Today, people lead such splintered lives spread far apart in many cases from their birthplace and their families. It takes a death to unite people from distant locals in one place. A living funeral may be the last time a person joins with all those he or she loved and experienced life with and vice versa.»

Informasjonen er hentet fra nettsiden til OurLifeCelebrations.com , som jeg overhode ikke har noen personlig tilknytning til. Ei heller forfatteren av overnevnte bok.

Trenger du testamente?

De fleste tenker på å skrive testamente -men de færreste gjør det. Nå fikk du muligens én grunn til for å skrive testamente. Så hva med å omsider få det gjort? Det trenger ikke ta lang til eller koste skjorta. Hos Webjuristene får du et enkelt testamente til kr 990,- ink. mva, eller et litt mer omfattende til kr 1 990,- ink. mva. Les mer om våre testamentspriser og ta eventuelt kontakt via vår prisside, eller registrer deg ved å trykke på «Få estimat-knappen» nederst på denne siden.

Nina Dybedahl

Webjurist Nina Dybedahl er Webjuristenes gründer. Hun fikk rettshjelperbevilling i 2002 og har jobbet som rettshjelper siden. Hun jobbet i advokatfirmaene Tryti og Hjort under studiene. Nina jobbet som jurist og bedriftsrådgiver hos Forretningsutvikling Oslo etter studiet. Etter hun startet Webjuristene har hun vært NRKs helseekspert, og hun har ofte blitt intervjuet av media om andre juridiske emner, særlig om arv og samlivsbrudd. Nina elsker all type juss, men hun jobber ekstra mye med samlivsbrudd og skilsmisse. Nina er bidragsyter til Siv Henningstads bok Arven -om arv og arveoppgjør, utgift på forsommeren 2022.

Webjurist Nina Dybedahl er Webjuristenes gründer. Hun fikk rettshjelperbevilling i 2002 og har jobbet som rettshjelper siden. Hun jobbet i advokatfirmaene Tryti og Hjort under studiene. Nina jobbet som jurist og bedriftsrådgiver hos Forretningsutvikling Oslo etter studiet. Etter hun startet Webjuristene har hun vært NRKs helseekspert, og hun har ofte blitt intervjuet av media om andre juridiske emner, særlig om arv og samlivsbrudd. Nina elsker all type juss, men hun jobber ekstra mye med samlivsbrudd og skilsmisse. Nina er bidragsyter til Siv Henningstads bok Arven -om arv og arveoppgjør, utgift på forsommeren 2022.