Avtaler og kontrakter

Utgangspunktet i norsk kontraktsrett er at en kan inngå en kontrakt når en vil, med hvem vi vil og om hva vi vil. Fra dette utgangspunktet er det mange unntak.

Vi bistår bredt med all kontraktsrett og tilbyr bistand til privatpersoner, bedrifter og organisasjoner.

Kontrakter som omfatter forbrukerkjøp, fast eiendom, håndverker-tjenester, entreprise, forsikringsavtaler, husleieforhold og arbeidsforhold er det folk flest er involvert i.

Lovgivningen er omfattende og består både av lovfestede og ulovfestede regler som kan være bindende eller frivillige. Det er fort gjort å gjøre feil med ulike kontraktstyper og reguleringer.

Det beste rådet vi kan gi er å benytte juridisk kompetanse før en kontrakt inngås. Det er flere grunner til dette, men de viktigste årsakene er for å vurdert om det er uavklarte forhold i kontrakten, evaluere risiko og konsekvenser dersom risikoen skulle inntreffe, avklare om en ønsket regulering er tillatt eller ikke, avstemme forventninger mellom partene og generell rådgivning innenfor kontraktsrett – i forbindelse med selve kontraktsinngåelsesprosessen.

Webjuristene bistår med all juss omkring avtaler og kontrakter. Du kan gjerne registrere en uforpliktende henvendelse ved å trykke på Be om estimat-knappen nederst, eller ved å trykke på denne orange Til registrering-knappen: