Skip to main content

Synes du advokat er dyrt?

Webjuristenes timepris ligger på halvparten av advokatenes*.

Vår timepris er fra kr 848,- pluss mva, totalt kr 1060,-. Timepris for næringsdrivende (inklusivt borettslag, sameier og foreninger), er kr 1060,- (eks mva.) Egne priser gjelder ved adokathjelp i sak for domstolen- vår webjurist med advokatbevilling vil informere deg om dette dersom slik prosessbistand blir aktuelt. Likeså ved eventuell advokatmekling.

Du vil alltid få et gratis pris- og tidsestimat før din webjurist begynner å arbeide med saken din, med mindre du har bestilt noe til fast pris. Du blir holdt løpende orientert om timeforbruket. Les også om  Webjuristens filosofi og 10 gode grunner for å velge Webjuristene, hvor vi forklarer hva vi gjør for å holde totalregningen din nede.

Vi tar også fri rettshjelp-saker. Se vår info om fri rettshjelp fra det offentlige eller via forsikringer som de fleste har.

Vi har fastpriser og pakkepriser på flere produkter, beskrevet i de kommende bolkene.

*Gjennomsnittlig advokatpris for privatkunder i 2018 var kr 2081,- inkl mva pr time. Kilde Advokatforeningens bransjeundersøkelse. Gjennomsnittlig advokatpris er høyere i dag.

Illustrasjonsbilde av grådig eller frisk advokat

Testament eller ektepakt

Opprettelse av basis testament eller basis ektepakt for deg som vet hva testamentet/ektepakten skal inneholde og innholdet ikke nødvendiggjør juridiske avklaringer/vurderinger/undersøkelser/veiledning/rådgivning fra webjuristens side: Kr 960,-  pluss mva, totalt kr 1200,-

kr1200ink. mva
Bestill

Pakkepris: Testament, ektepakt eller samboeravtale

Opprettelse av ektepakt, testament eller samboeravtale, inkl. inntil 1 times rådgivning/arbeid samt veiledning ang. vitnepåtegning. Rådgivningen skjer via vår sikre kundeportal, e-post, telefon eller videosamtale. Kun kr 1 592,- pluss mva, totalt kr 1 990,-

kr1990ink. mva
Bestill

Pakkepris: Fremtidsfullmakt

Opprettelse av fremtidsfullmakt inkludert inntil 1 times rådgivning/arbeid, samt  veiledning ang. vitnepåtegning. Rådgivningen skjer via vår sikre kundeportal, e-post eller telefon.

Kun kr 1 592,- pluss mva, totalt kr 1 990,-

kr1990ink. mva
Bestill

Sikker oppbevaring av dokumenter

Oppbevaring av ektepakt/testament samboeravtale eller andre dokumenter i brannsikker safe (pris pr. dokument):
Første år: kr 280,- pluss mva, totalt kr 350,-
Andre og påfølgende år: kr 180,- pr. år pluss mva, totalt kr 225,-

(Ved utlevering av originaldokument faktureres porto for sikker/rekommandert sending pluss medgått tid)

Pr år350/225ink. mva
Bestill

Bevitning – signering

Å bruke jurister som vitner, på dokumenter som må bevitnes,er intet gyldighetsvilkår.  En skriftlig orientering om hvem som kan være vitner på dokumenter som testamenter og ektepakter, samt informasjon om hvordan vitnepåtegingen skal foregå, er inkludert i pakkeprisene.  Som en webbasert kjede har vi dessverre begrenset mulighet for å bistå med bevitning, men har til tider mulighet til å bistå med dette i Oslo og Bergen.

Dersom Webjuristene skal bevitne og signere testamentet/ektepakten, må dette gjøres i møte som har fast pris: Kr 1200,- pluss mva, totalt kr 1 500,-

kr1500ink. mva
Bestill

Svar på enkle/ korte spørsmål

Webjuristene besvarer korte og enkle juridiske spørsmål til fast pris; kun kr 380,- pluss mva, totalt kr 475,- Dersom spørsmålet er for omfattende til å defineres som kort spørsmål, vil webjuristen gi tilbakemelding om dette. Du vil i såfall også bli spurt om du ønsker svar på spørsmålet i henhold til vår vanlige timepris, samt gitt et tidsestimat.

kr475ink. mva
Bestill

Utarbeidelse/ utfylling av offentlige dokumenter

Usikker på hvordan du skal fylle ut skjøte, egenerklæring om konsesjonsfrihet, pantedokument, slettemelding for foretak eller andre offentlige dokumenter? Webjuristene kan fylle ut skjemaene til fast pris kr 700 pluss mva, toalt kr 875,-/skjema.

Vi utarbeider også formelle dokumenter til samme pris, som f.eks fullmakt, gjeldsbrev, gavebrev.

NB! Vi tar forbehold om å istedet gi individuelt pristilbud ved kompliserte dokumenter eller dokumentutforming som krever en del kommunikasjon mellom kunde og webjurist.

kr875ink. mva
Bestill