Skilsmisse og samlivsbrudd

Separasjon, skilsmisse og samlivsbrudd er tøft. Men det kan bli litt mindre tøft ved hjelp av omsorgsfull rettshjelp og juridisk bistand fra Webjuristene for halve prisen til tradisjonelle advokater.

Separasjon

Ektefeller som ikke ønsker å fortsette samlivet, kan søke Statsforvalteren om separasjon. Du kan sende inn søknaden digitalt. Normalt må partene være separert i minst ett år før de innvilges skilsmisse.

Før det gis separasjon må foreldrene møte til en obligatorisk meklingstime, og deretter tilbys inntil seks frivillige meklingstimer hos familievernkontoret. Om foreldrene ønsker det, kan de fortsette kontakten med familievernet som en vanlig sak på frivillig grunnlag, noe som også er gratis. Dette gjelder både for mekling i forbindelse med separasjon for gifte, for samboere som går fra hverandre og for mekling etter barneloven. Mer informasjon om mekling finner du på Regjeringen.no. Samt hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Skilsmisse

Når ektefeller skilles, må det foretas et økonomisk oppgjør, gjerne kalt skifte. Et skifte innebærer en fordeling av eiendelene (aktiva).
Oppgjøret må også løse spørsmålet om fordeling og oppgjør av eventuell gjeld (passiva). Når ektefeller har bestemt seg for å skilles, er man ofte uenige om denne fordelingen.

Vi bistår gjerne par med skifteoppgjøret. Har man én felles rådgiver, blir dette ofte enklest og billigst.  Vi forteller mer om hvorfor i denne webfilmen på Youtube. Eller du kan se den her:

Har saken tilspisset seg slik at dere ikke ønsker felles rådgiver, kan vi rådgi som representant for én av partene.

Samlivsbrudd

Det finnes ingen samboerlov. Hvilke regler som gjelder for samboere når dere skiller lag, følger hovedsakelig av tidligere domsavgjørelser. Jussen ved samlivsbrudd er derfor vanskelig tilgjengelig for vanlig folk. Ektefeller kan i det minste forsøke å lese ekteskapsloven, men hva skal du som samboer gjøre? Kontakte Webjuristene, så klart!

 

Hvordan få hjelp ved separasjon, skilsmisse eller samlivsbrudd?

Det er mulig å få hjelp med separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse på timesbasis, eller du kan vurdere å bestille noen av fastprisproduktene eller pakkeproduktene. Disse produktene finner du mer info om på vår side med Våre priser.

Webjuristenes gründer har bistått i ett hundretalls saker om samlivsbrudd og skilsmisse. Ta kontakt ved å klikke på Få estimat-knappen nederst, eller denne Til registrering-knappen:

Til registrering

Fri Rettshjelp ved skilsmisse/samlivsbrudd?

Dersom du har inntekt under 320 000 så er det sannsynlig at du har krav på Fri Rettshjelp fra det offentlige i forbindelse med ditt skifteoppgjør. Webjuristene tar med glede imot Fri Rettshjelp-saker. Gå til vår side for Fri Rettshjelp og trykk på den orange knappen der for å få vurdert om du har krav på fri rettshjelp.