Problemer på jobben

Hva er arbeidsrett?

Arbeidsrett er den vanlige fellesbetegnelsen på arbeidslivets regelverk. Arbeidsretten deles vanligvis opp i to deler; den individuelle del, som er reglene som gjelder den enkelte arbeidstaker og dennes forhold til sin arbeidsgiver, og den kollektive del, som i hovedsak dreier seg om tariffavtaler, hvordan de skal tolkes, og hvem som er bundet av disse.

 

Få hjelp ved oppsigelse og avskjed mm

Et arbeidsforhold opphører vanligvis ved oppsigelse. Det betyr at det går en viss tid fra varsel om oppsigelse blir gitt til arbeidstakeren slutter. Ved avskjed  må den som får avskjeden fratre umiddelbart. Det skal mye til for at en oppsigelse «står seg» i en domstol. En avskjed er veldig alvorlig, siden den ansatte mister jobben med umiddelbar virkning, så der skal det ennå mer til.

Skal en arbeidsgiver si opp eller avskjedige en arbeidstaker, må han/ hun følge arbeidsmiljølovens omfattende krav til form og innhold. Overholdes ikke disse reglene kan oppsigelsen bli kjent ugyldig, og / eller arbeidsgiver blir erstatningsansvarlig.

Har du mottatt oppsigelse eller avskjed du er uenig i er det viktig å protestere raskt ovenfor arbeidsgiver !

Du bør også videre at en vesentlig endring av ditt arbeidsforhold er å anse som en oppsigelse, en såkalt endringsoppsigelse. Da gjelder i samme reglene som ved vanlig oppsigelse.

Eller få hjelp med andre problemer på jobben

Er du usikker på om din arbeidsgiver følger regelverket? Eller om arbeidsgiver gir deg den lønn du har rett på ? Eller andre arbeidsrelaterte spørsmål? Webjuristene har spesialkompetanse på arbeidsrett og bistår deg gjerne om du har arbeidsrettslige spørsmål eller problemer. Det kan f.eks. være ansettelse, oppsigelse/ avskjed, uenighet om arbeidsavtalen og regler om overtid. Du kan gjerne registrere en uforpliktende henvendelse ved å trykke på Be om estimat-knappen nederst, eller ved å trykke på denne Til registrering-knappen:

Til registrering

Artikler om arbeidsrett