Skip to main content

Rettshjelper eller advokat?

En rettssak er som kjent en tidkrevende, dyr og ofte ubehagelig prosess. Webjuristene hjelper deg til å løse saken utenfor rettssalen.

Av og til er det nødvendig å gå til domstolene med en sak, og vi vil i mange tilfeller råde deg å bruke en advokat. Advokaten har nok generelt mer erfaring med å gå i retten enn rettshjelperen. Hos Webjuristene er alle jurister: én med advokatbevilling og resten med rettshjelperbevilling.

Webjuristene tar langt lavere pris sammenlignet med gjennomsnittlig advokathonorar, og derfor har du råd til å koble inn en webjurist på et tidlig stadium, før saken har tilspisset seg såpass at det blir nødvendig å gå i retten. Kanskje blir det derfor aldri nødvendig å benytte en advokat. Webjuristenes erfaring er at vi får til en løsning uten rettssak i 98 % av tilfellene.

Våre lavere priser har, foruten at vi benytter en helt annen forretningsmodell enn advokater flest, også sammenheng med at rettshjelpere ikke alltid har domstolserfaring, men domstolsbehandling er tross alt siste fase i en sak. Du vil spare mye penger på å gå til en rettshjelper først. Juristen/rettshjelperen kan være vel så god til å identifisere problemet, utrede jussen og avklare motpartens standpunkt.

Dersom situasjonen tilspisser seg slik at det er sannsynlig at saken vil ende ved domstolene, kan saken etter hvert overføres en advokat.

Dersom du er i tvil om juridiske spørsmål, står Webjuristene parat til å hjelpe deg med følgende:

 1. Avklare det juridiske problem/behov
 2. Arbeide med å finne løsning eller svar som kan inndeles i tre faser:
  – vurdering av fakta
  – søking og innhenting av rettskilder
  – vurdering av hvilke regler som gjelder i din sak
 3. Avklare motpartens standpunkt
 4. Vurdere hvilke tiltak som bør anbefales
 5. Iverksetting av anbefalte tiltak, f.eks å tilskrive motpart på dine vegne

Alle punktene må ikke gjennomføres i hver sak. Du kan selv begrense bestillingen til det som er viktig for deg, f.eks pkt 2.

Dersom saken overføres til advokat -enten vår webjurist med advokatbevilling eller en ekstern advokat, vil denne advokaten kunne fortsette der webjuristen sluttet, og du blir fakturert for langt færre advokattimer enn om advokaten måtte begynt forfra.

Ta kontakt med Webjuristenes Servicekontor for tildeling av mest kompetent webjurist til din sak, ved å klikke på «Be om estimat» nederst på denne siden.