Samboerkontrakt og ektepakt

Samboerkontrakter og ektepakter er de viktigste dokumenter samboere og ektefeller kan ordne for å forhindre et konfliktfylt skifteoppgjør, enten partene imellom eller mellom lengstlevende og førstavdødes arvinger.

 

Situasjonen for samboere

I motsetning til ekteskap, er samboerforhold lite lovregulert. Dette gjelder spesielt når samboere ikke har barn sammen. Det finnes en «lov om rett til felles bolig og innbo når husstands- fellesskap opphører», den såkalte «samboloven» på fem paragrafer. Dessuten vil sameieloven komme til anvendelse med hensyn til det partene erverver i fellesskap i løpet av samboerperioden. Men for å anses som samboere etter lovgivningen, må partene ha levd sammen i et ekteskaps- lignende forhold. I tillegg må de enten ha hatt felles folkeregistrert adresse i minst to år forut for samlivsbruddet, eller vente, ha eller ha hatt felles barn.

Samboere blir ikke automatisk sameiere etter å ha bodd sammen i et visst antall år. Det er en seiglivet myte!

Ofte er én av samboerne registrert som eier av bolig, bil, hytte etc, selv om den andre samboeren bidrar praktisk og økonomisk til disse tingene. Da er det ekstra viktig med samboerkontrakt.

Hva gjelder arv, så har samboere med felles barn har rett til en arv etter hverandre på fire ganger folketrygdens grunnbeløp (G), dvs. kr 445 908 (pr 1.5.2022.). Arveretten følger direkte av arveloven, slik at man ikke behøver å fastsette dette i testament. Denne retten går foran arveretten til felles barn og samboerens eventuelle egne barn (særkullsbarn). Samboerne kan bestemme ved testament at en eller begge ikke skal ha denne rettigheten, men da må den andre samboeren være varslet om dette.

Samboere med felles barn har også rett til å sitte i uskifte med sentrale eiendeler. Dette betyr at gjenlevende har bruks- og råderett til avdødes eiendeler, som f.eks. felles bolig og innbo, men ikke kan gi bort fast eiendom eller andre gaver som står i misforhold til boets størrelse. Denne retten følger også direkte av arveloven, slik at man ikke behøver å fastsette dette i testament -med mindre uskifteretten skal gjelde flere eiendeler. Hadde avdøde egne barn, må disse imidlertid gi sitt samtykke til at gjenlevende samboer kan sitte i uskifte. Slikt samtykke kan gis på forhånd. Webjuristene hjelper ofte med å utarbeide skreddersydde samtykkedokumenter.

Forøvrig er det ingen spesielle regler. Dette betyr at dersom samboere ønsker å bestemme hvordan eiendeler skal fordeles ved samlivsbrudd eller død, må dette gjøres ved samboeravtale, gjerne kombinert med et gjensidig testament.
Webjuristene bistår deg gjerne med begge deler.

Bestill samboerkontrakt til pakkepris til kr 1990,-  inkl. mva ved å klikke på følgende knapp:

Samboerkontrakt-pakke

Når behøver ektefeller ektepakt?

Dersom ektefeller skal overføre gaver til hverandre, kan det ofte være fornuftig å gjøre dette ved ektepakt. Hvis noen eiendeler skal gjøres til den enes særeie, er man nødt til å opprette ektepakt for at særeiet skal være gyldig. Ektepakt brukes også dersom ektefellene ønsker en annen løsning enn de såkalte skjevdelingsreglene.

Dersom en ektefelle har høyere gjeld enn den andre, så vil den andre ektefellen i praksis måtte dekke halvparten ved skilsmisse eller død. Men slik urimelighet kan unngås ved hjelp av ektepakt.

Webjuristene bistår deg gjerne med å vurdere om dere har behov for ektepakt, og med eventuelt å opprette ektepakten.
Skal ektepakten få såkalt rettsvern, dvs. ha virkning overfor ektefellenes kreditorer, må den tinglyses i ekteskapsregisteret. Vi vurderer behovet for tinglysning, og hjelper eventuelt til med dette.

Bestill ektepakt til pakkepris fra kr 1990,- inkl. mva ved å klikke på følgende knapp:

Bestill ektepaktpakke

Artikler om samboerkontrakt og ektepakt

NyheterSamboerkontrakt/ektepakt
24. mars 2023

Trygt å bruke gratis mal for samboerkontrakt?

Det er ingen gyldighetskrav i lov for en samboerkontrakt. Enhver samboerkontrakt, også de som er laget fra en gratis mal, er derfor gyldige. Dessverre er det ikke alltid trygt. Mange…
Illustrasjonsbilde for Webjuristenes artikkel om ektefellegjeld.Samboerkontrakt/ektepaktSkilsmisse og samlivsbrudd
2. desember 2022

Ektefelle med særgjeld? Ta grep eller styr unna!

Er jeg ansvarlig for ektefellegjeld? Det er et spørsmål mange stiller Google. Svaret er nei formelt, men i praksis må du ofte "dekke" halvparten av ektefellens gjeld ved skilsmisse. I…