Mekling

Trenger du hjelp til å løse en tvist uten å måtte gå i retten eller å bruke mye penger på advokat?
Da kan du forsøke å mekle saken i stedet.

Webjuristene tilbyr sertifisert advokatmekler som kan bistå som en uavhengig og nøytral tredjepart som ivaretar begge parters interesse. Formålet med meklingen er at mekleren bistår for å at dere skal finne en felles løsning og dermed få avsluttet saken trygt, effektivt og uten høye advokatkostnader.

Mekling bygger på en frivillighetsforutsetning. For å kunne mekle må derfor begge parter ønske dette.

Prosessen kort fortalt:

 1. Mekling starter med at du registrerer saken hos Webjuristene og redegjør for hva den gjelder, deriblant hvem som motpart. Vi tar deretter kontakt med den andre parten og avklarer om det samtykkes til mekling.
 2. Når begge parter har bekreftet at mekling ønskes innhentes all relevant dokumentasjon i saken fra begge parter. Disse gjennomgås grundig av advokatmekleren før møte.
 3. Meklingsmøte gjennomføres og det vil være både felles og individuelle samtaler. Mekler bidrar med å analysere ulike alternativer og søke å bidra til at dere finner en felles løsning. Når partene er enige, hjelper mekler med å utarbeide en avtale i samsvar med dette, før denne signeres.

Typiske saker som egner seg for mekling:

 • Småkrav
 • Reklamasjon på kjøp
 • Nabotvister
 • Eiendom
 • Kontrakter
 • Erstatning
 • Arbeidstvister
 • Arveoppgjør
 • Samlivsbrudd
 • Barn og foreldre
 • Byggekontrakter
 • Kommersielle tvister

Ta kontakt for et uforpliktende meklingstilbud ved å trykke på Be om estimat-knappen nederst, eller ved å trykke på «Til registrering»-knappen her: