Skip to main content

Det er ingen gyldighetskrav i lov for en samboerkontrakt. Enhver samboerkontrakt, også de som er laget fra en gratis mal, er derfor gyldige. Dessverre er det ikke alltid trygt.

Mange gratis samboerkontraktmaler på internett gir ingen veiledning om fastsettelse av eierandeler i formue som de er i fellesskap, som for eksempel en bolig.

Eierforhold er komplisert affære

Å fastsette eierandeler i bolig kan være en komplisert prosess, særlig dersom partene har skiftet bolig eller boligen har blitt påkostet. Det kan også være nødvendig med juridisk kunnskap for å vite hvor mye ikke-økonomiske bidrag som må til for å få eierandel i bolig. Det kan altså hende at dere oppgir feil eierandeler i en samboerkontrakt hvis malen ikke gir veiledning om hvordan eierandelene skal fastsettes. Ofte er det umulig å beskrive nøyaktig hvordan eierandelene skal fastsettes på en juridisk riktig måte. I stedet må en jurist/advokat stille diverse spørsmål som han/hun vurderer opp mot jussen.

Mangler viktige ting

Videre inneholder gratismaler sjelden regler for hvordan formuene skal fordeles ved samlivsbrudd, det står ofte bare at hver part skal beholde sitt. Hva hvis noe er i sameie – altså eies av begge parter? Dersom hver part skal beholde sitt så vil dere jo måtte fortsette å eie ting i sameie, hvilket sjelden er aktuelt, i hvert fall ikke for en bolig. Enten må boligen selges, eller én av partene er nødt til å overta. Samboeravtalen bør gi regler for hvem som skal overta boligen i brudd. Eller i det minste informere reglene i den såkalt Hustandsfellesskapsloven, da det vil være disse reglene som gjelder for retten til overtagelse når samboeravtalen er taus.

Bør i tillegg inneholde

En god samboerkontrakt bør i tillegg inneholde regler
som sørger for fremdrift i samboeroppgjøret slik at det ikke kan trekke ut i årevis
for fordeling av utgifter til eksisterende og eventuelt ny bolig, etter at en av samboerne har flyttet ut fra felles bolig.

Konsekvenser

Mangelfulle samboerkontrakter kan føre til uenighet, konflikt og rettssaker. I verste fall kan du tape mye penger. Å lage en samboerkontrakt er en viktig juridisk avtale som kan påvirke din økonomi i mange år etter bruddet. Også ved dødsfall kan en dårlig samboeravtale medføre at du får beholde for lite av felles formue. Derfor bør samboere være oppmerksomme på at det å bruke en gratis mal kan være fristende, men det kan også være farlig.

Webjuristene kan hjelpe

Det er altså viktig å sørge for at samboerkontrakten er godt utformet og tilpasset deres konkrete situasjon, fortid og fremtidige ønsker. Å bruke litt tid og penger på å utarbeide en grundig og nøyaktig samboerkontrakt med hjelp fra en erfaren juridisk rådgiver kan spare både tid og penger i det lange løp.

Webjuristene tilbyr samboeravtale til pakkepris kr 1990,- Les mer om den på vår prisside eller bestill samboerpakke her ved å trykke på denne knappen:

Nina Dybedahl

Webjurist Nina Dybedahl er Webjuristenes gründer. Hun fikk rettshjelperbevilling i 2002 og har jobbet som rettshjelper siden. Hun jobbet i advokatfirmaene Tryti og Hjort under studiene. Nina jobbet som jurist og bedriftsrådgiver hos Forretningsutvikling Oslo etter studiet. Etter hun startet Webjuristene har hun vært NRKs helseekspert, og hun har ofte blitt intervjuet av media om andre juridiske emner, særlig om arv og samlivsbrudd. Nina elsker all type juss, men hun jobber ekstra mye med samlivsbrudd og skilsmisse. Nina er bidragsyter til Siv Henningstads bok Arven -om arv og arveoppgjør, utgift på forsommeren 2022.

Webjurist Nina Dybedahl er Webjuristenes gründer. Hun fikk rettshjelperbevilling i 2002 og har jobbet som rettshjelper siden. Hun jobbet i advokatfirmaene Tryti og Hjort under studiene. Nina jobbet som jurist og bedriftsrådgiver hos Forretningsutvikling Oslo etter studiet. Etter hun startet Webjuristene har hun vært NRKs helseekspert, og hun har ofte blitt intervjuet av media om andre juridiske emner, særlig om arv og samlivsbrudd. Nina elsker all type juss, men hun jobber ekstra mye med samlivsbrudd og skilsmisse. Nina er bidragsyter til Siv Henningstads bok Arven -om arv og arveoppgjør, utgift på forsommeren 2022.