Skip to main content

Webjuristenes filosofi

Foruten å gi god men billig rettshjelp, har Webjuristene følgende filosofi:

  1. Vi skal gi god kundeservice.
  2. Vi skal være redelige i vårt daglige arbeid ved å unngå unødvendige klientmøter ol.
  3. Vi skal være redelige i timeføringen. Konkret innebærer dette at vi fører detaljert timeliste som vi regelmessig viser deg som kunde. Vi fører tid pr påbegynte 5 minutter, ikke pr påbegynt kvarter eller endog halvtime.
  4. Tidsestimat skal gis i den utstrekning det er mulig. Dersom det er umulig å gi tidsestimat skal klient gis mulighet til å velge antall timer som webjuristen jobber (og webjuristen viser hva han/hun har funnet ut/fått gjort i løpet av denne tiden).
  5. Vi skal unngå typisk fagspråk der det er mulig, og istedet forsøke å formidle jussen på en enkel og forståelig måte for folk flest.
  6. Kunden skal informeres godt om risiko og kostnader ved eventuell rettssak eller andre dyre tiltak.
  7. Kunden skal få førstegangs tilbakemelding innen 12 timer.
  8. Kunden skal få tilbakemelding på meldinger i pågående saker innen 24 timer (helger og feriedager unntatt).
  9. Kunden skal ikke måtte være pådriver i egen sak. Vi skal på eget initiativ følge opp frister og sørge for fremdrift i saken.
  10. Vi skal jobbe tett med kunden. Sammen jobber vi mot den beste løsning i hver enkelt sak. Enten det er opprettelse av testament eller arbeidskonflikt er det alltid en del personlige forhold og ønsker som gjør akkurat hver kundes sak er unik.