Klage/reklamasjon

Har du kjøpt en vare eller tjeneste som ikke holder mål? Du må ikke gi deg!

Visste du f.eks at du som regel har krav på å låne tilsvarende vare dersom forretningen bruker over en uke på reparasjon av mangel? Eller at butikken ikke er fri for ansvar selv om garantiden er utløpt?

Forbrukerkjøpsloven og håndtverkertjenesteloven gir deg som forbruker veldig gode rettigheter -benytt deg av dem!

Webjuristene kan vurdere om du har et rettmessig krav mot selgeren. Deretter kan vi sende selgeren et reklamasjonsbrev på dine vegne. Det er utrolig hvor mange som ordner opp så snart det kommer et slikt brev. Eller du kan selv sende en reklamasjon etter at vi har gitt deg relevante argumenter og rettskilder -med eller uten en kvalitetskontroll fra oss.

Norge har en rekke domstolsliknende instanser, ofte kalt klagenemnder, som kan behandle og avgjøre forbrukersaker på en enklere og billigere måte enn domstolene. Webjuristene hjelper deg å fremme saken for klagenemndene. Slike nemnder finnes blandt annet når du ikke får det du har krav på ved kjøp av varer eller tjenester fra bank, eiendomsmegler, takstmann, forsikringsselskap, telefonselskap, internetttilbyder, boligutleier, boligentreprenør og mange flere.

Eller du kan forsøke mekling. Mekling tilbys blant annet av domstolene før rettssak og av advokat -såkalt advokatmekling. En av våre webjurister er sertifisert advokatmekler.

I tillegg finnes Forliksrådet som kan gi deg dom for en billig penge. Forliksrådet består av legfolk, dvs folk som ikke er jurister. Det går greit i en del saker, men i andre saker bør du heller bruke klagenemndene. Webjuristene hjelper ofte med å skrive såkalte forliksklager, eller tilsvar til slike klager.

Webjuristene bistår med all juss omkring klage og reklamasjon. Vi kan også veilede deg mht om du bør ta saken din inn for Forliksrådet eller for en klagenemnd. Du kan gjerne registrere en uforpliktende henvendelse ved å trykke på Be om estimat-knappen nederst, eller ved å trykke på denne orange Til registrering-knappen:

Artikler om klage/reklamasjon