Trygd og sosial

Vi bistår med søknader om alle typer trygdeytelser, klager og oppfølging mm. i forhold til NAV.

For å unngå å komme i en situasjon der du står uten inntekt er det noen grep du selv kan ta –  vi i Webjuristene hjelper deg gjerne. Vi har bred erfaring med denne type saker i alle instanser, inkludert Trygderetten.

NAV fatter ofte vedtak som får stor betydning for din privatøkonomi.

Få hjelp med NAV-klage og Fri Rettshjelp

Dersom du har fått avslag på en søknad, kan du la Webjuristene vurdere lovligheten av dette avslaget og eventuelt påklage vedtaket.  Kanskje har du likevel krav på dagpenger, yrkesskadeforsikring, eller lignende. Og har du lav inntekt så har du sannsynligvis også krav på Fri Rettshjelp fra det offentlige. Gå til vår side for Fri Rettshjelp og trykk på den orange knappen der for å få vurdert om du har krav på fri rettshjelp.

 Webjuristene bistår med all juss omkring trygd og sosial. Du kan gjerne registrere en uforpliktende henvendelse ved å trykke på Be om estimat-knappen nederst, eller trykke på denne orange Til registrering-knappen:

Til registrering

Artikler om trygd og sosial

Trygd/SosialOvergang fra AAP til uføretrygd
1. mars 2019

Overgang fra AAP til uføretrygd

Overgang fra AAP til uføretrygd Hvor lenge kan du få arbeidsavklaringspenger i påvente av uføretrygd? I henhold til Folketrygdloven  § 11-18 har man rett på arbeidsavklaringspenger under behandling av krav…