Skip to main content

Hva er en rettshjelper?

En rettshjelper er en jurist som har tillatelse fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet til å yte juridisk bistand mot betaling.

Det er nemlig ikke hvem som helst som får lov til å selge rettshjelp til oss nordmenn. Det ville vært for stor sjanse for at du som kunde ville fått dårlige råd. Rettshjelpere og advokater har gjennomført samme utdannelse (enten en 6-årig embedsutdannelse i juss eller en 5-årig master i juss -begge deler ved juridisk fakultet ved en av landets tre universiteter). Alle våre webjurister har den 6-årig embedsutdannelsen. For å få advokat- eller rettshjelperbevilling må juristen ha hederlig vandel. Advokaten må i tillegg praksis som advokatfullmektig, og skal i løpet av denne tiden ha ført tre saker ved domstolene og må gjennomføre et advokatkurs.

For at en rettshjelper skal kunne bli med i Webjuristene og få lov til å kalle seg webjurist, må han/hun gjennom en utvelgelsesprosess hvor det legges vekt på juridiske kunnskaper, erfaring, personlighet, og at rettshjelperen deler vår filosofi om at folk flest skal ha råd til juridisk bistand. Deretter må webjuristen bestå en opptaksprøve og gjennomgå fire ukers grundig opplæring. Webjuristenes gründer Nina Dybedahl, som har lang erfaring som rettshjelper og også svært gode karakterer på sin juridiske embetseksamen, er faglig rådgiver for rettshjelperne i kjeden. Den enkelte rettshjelper drar også nytte av de øvrige webjuristenes faglige kompetanse på ulike rettsområder.

En advokat kan uten videre føre saker for retten, mens en rettshjelper trenger tillatelse fra dommeren i den enkelte sak. Vår erfaring er at det går greit å få slik tillatelse, og webjuristene har prosedert flere saker. Våre webjurister arbeider for at juridiske konflikter eller spørsmål avgjøres utenfor rettssalene, men av og til er det nødvendig å gå til domstolene.

Webjuristene tar langt lavere timepriser enn det advokater vanligvis tar.
Derfor har du ha råd til å koble inn en webjurist på et tidlig stadium, noe som kan forebygge mange problemer / tvister.

Rettshjelpere er i hovedsak underlagt de samme regler som advokater
Vi har taushetsplikt og våre webjurister må tegne egen ansvarsforsikring med dekning på tre millioner kroner. Skulle en av våre webjurister mot for modning gi gale råd slik at du blir påført et økonomisk tap, er du sikret erstatning.  Webjuristene er underlagt  samme kontroll- og autorisasjonsorgan som advokatene, Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet.

Les mer om oss i journalist Kathrine Aspaas kommentarartikkel «Dropp advokatene» i Aftenposten.

En av våre webjurister tok advokatbevilling i 2019. Han kan følgelig bistå deg i domstolen uten å søke først.

Trenger du juridisk hjelp? Ta kontakt med Webjuristenes Servicekontor ved å klikke på «Be om estimat» nedenfor.