Skip to main content

De fleste bedrifter har et navn på produktet sitt, et firmanavn (foretaksnavn) og en egen unik design på produktnavnet eller firmanavnet (logo). Noen har også et slagord. Slike varemerker er såkalte imaterielle rettigheter som kan representere store verdier.

Retten til eksklusiv bruk av varemerkene kan mistes dersom en konkurrent tar disse i bruk, og du ikke har sørget for å beskytte dine rettigheter. Motsatt kan det være andre som har varemerkerettigheter som gjør at du ikke kan bruke ditt firmanavn / logo. Dette bør undersøkes i forkant. Trår du feil her kan det koste deg eller bedriften din dyrt.

Du kan få litt veiledning hos Patentstyret. Men Webjuristene hjelper deg gjerne med å beskytte dine varemerkerettigheter – til halv advokatpris.

Morten Larsen

Webjurist og advokat Morten Ørke Larsen har vært tilknyttet Webjuristene siden han fikk sin rettshjelperbevilling i 2016. Han fikk i 2019 advokatbevilling, men han har valgt å forbli hos Webjuristene da han fortsatt deler kjedens filosofi om å tilby god men billig rettshjelp på en enkel måte. Morten har bred erfaring med alt som angår fast eiendom og kontrakter generelt, men i likhet med alle webjurister, bistår han med alle typer saker. I 2021 ble han sertifisert advokatmekler for å bidra til at flere tvister løses utenfor domstolene ved hjelp av mekling. Slik advokatmekling tilbys via Webjuristene. Morten har for øvrig tilgang til møtelokaler i Oslo.

Webjurist og advokat Morten Ørke Larsen har vært tilknyttet Webjuristene siden han fikk sin rettshjelperbevilling i 2016. Han fikk i 2019 advokatbevilling, men han har valgt å forbli hos Webjuristene da han fortsatt deler kjedens filosofi om å tilby god men billig rettshjelp på en enkel måte. Morten har bred erfaring med alt som angår fast eiendom og kontrakter generelt, men i likhet med alle webjurister, bistår han med alle typer saker. I 2021 ble han sertifisert advokatmekler for å bidra til at flere tvister løses utenfor domstolene ved hjelp av mekling. Slik advokatmekling tilbys via Webjuristene. Morten har for øvrig tilgang til møtelokaler i Oslo.