Skip to main content

Skilsmisse kan være en av de mest belastende og dyre opplevelsene i livet. Men det finnes måter å redusere kostnadene på, spesielt ved å bruke en felles rådgiver.

Lesetid: 5 minutter

Artikkelen har 350 ord uten illustrasjonstekstene. Avhengig av hvor grundig du vil lese, tar det fra 10 til 15 minutter å lese denne artikkelen. Ikke tid eller lyst til å lese , men du ønsker svar/hjelp eller bruke felles rådgiver ved skilsmisse eller samlivsbrudd? Ta kontakt ved å trykke på Få Estimat-knappen nederst, eller den orange knappen her.  Velg sakstype Annet. Du kan kontakte oss helt uforpliktende. Du vil få et tidsestimat før «takstametret» løper.

Still spørsmål om skilsmisse

Webjuristene er her for å hjelpe deg raskt og billig.

 1. Hvorfor bruke en felles rådgiver?

Når to parter bestemmer seg for å skilles, ender de ofte opp med hver sin jurist eller advokat. Dette medfører to store utfordringer:

 • Tid: Hver advokat må kommunisere med den andre, noe som ofte resulterer i en rekke brevutvekslinger og møter. Vanlige uenigheter kan være:
  • Verdien av boligen
  • Nivået på gjeld ved ekteskapets inngåelse
  • Om en gave kun var ment for én ektefelle
  • Om utgifter skal deles etter at en part har flyttet ut
  • Skjevdelingskrav etter boligbytte, eller oppgradering av bolig
 • Kostnader: Jo mer tid advokatene bruker på saken, jo høyere blir regningen. Det er ikke uvanlig at slike saker tar 1-2 år før alt er avklart.
 1. Fordelene ved Webjuristene

En av hovedgrunnene til at Webjuristene ble startet, var for å gjøre rettshjelp økonomisk tilgjengelig for vanlige folk. Hos oss sparer du 50% sammenlignet med tradisjonelle advokater.

 • Felles rådgiver: Hvis dere er såpass enige at dere kan bruke samme rådgiver, kan dere spare ytterligere 50-70%. En nøytral rådgiver kan hjelpe dere med å komme raskere og billigere til enighet.
 1. Hvordan fungerer en felles rådgiver?

Som deres felles rådgiver går vi rett på sak og vurderer hva som er det juridisk riktige resultatet, slik en dommer ville gjort. Dette eliminerer behovet for langvarige diskusjoner og brevutvekslinger mellom to advokater.

 • Tidsbesparelse: Hele prosessen med en felles rådgiver tar vanligvis 8-14 timer. Unntak ved kompliserte oppgjør.
 • Kostnadsbesparelse: Ved å bruke en felles rådgiver, unngår dere kostnader som normalt kommer opp i minst 40-50 timer når partene har hver sin jurist/advokat.
 1. Ta kontakt

Vi har bistått i hundretalls saker om samlivsbrudd og skilsmisse. Hvis du vil vite mer, ta kontakt ved å klikke på Få estimat-knappen nederst eller denne Til registrering-knappen:

Til registrering

Se vår webfilm om fordelene ved å bruke en felles rådgiver her:

Eller du kan se den her:

Husk: Det er både logisk og økonomisk fornuftig å bruke en felles rådgiver når dere er enige om å skilles.

Dog: Har saken tilspisset seg slik at dere ikke ønsker felles rådgiver, kan vi rådgi som representant for én av partene.

Nina Dybedahl

Webjurist Nina Dybedahl er Webjuristenes gründer. Hun fikk rettshjelperbevilling i 2002 og har jobbet som rettshjelper siden. Hun jobbet i advokatfirmaene Tryti og Hjort under studiene. Nina jobbet som jurist og bedriftsrådgiver hos Forretningsutvikling Oslo etter studiet. Etter hun startet Webjuristene har hun vært NRKs helseekspert, og hun har ofte blitt intervjuet av media om andre juridiske emner, særlig om arv og samlivsbrudd. Nina elsker all type juss, men hun jobber ekstra mye med samlivsbrudd og skilsmisse. Nina er bidragsyter til Siv Henningstads bok Arven -om arv og arveoppgjør, utgift på forsommeren 2022.

Webjurist Nina Dybedahl er Webjuristenes gründer. Hun fikk rettshjelperbevilling i 2002 og har jobbet som rettshjelper siden. Hun jobbet i advokatfirmaene Tryti og Hjort under studiene. Nina jobbet som jurist og bedriftsrådgiver hos Forretningsutvikling Oslo etter studiet. Etter hun startet Webjuristene har hun vært NRKs helseekspert, og hun har ofte blitt intervjuet av media om andre juridiske emner, særlig om arv og samlivsbrudd. Nina elsker all type juss, men hun jobber ekstra mye med samlivsbrudd og skilsmisse. Nina er bidragsyter til Siv Henningstads bok Arven -om arv og arveoppgjør, utgift på forsommeren 2022.