Skip to main content
Alle innlegg av

Morten Larsen

Webjurist og advokat Morten Ørke Larsen har vært tilknyttet Webjuristene siden han fikk sin rettshjelperbevilling i 2016. Han fikk i 2019 advokatbevilling, men han har valgt å forbli hos Webjuristene da han fortsatt deler kjedens filosofi om å tilby god men billig rettshjelp på en enkel måte. Morten har bred erfaring med alt som angår fast eiendom og kontrakter generelt, men i likhet med alle webjurister, bistår han med alle typer saker. I 2021 ble han sertifisert advokatmekler for å bidra til at flere tvister løses utenfor domstolene ved hjelp av mekling. Slik advokatmekling tilbys via Webjuristene. Morten har for øvrig tilgang til møtelokaler i Oslo.