Skip to main content

På internett finnes en rekke gratis testamentsmaler og man kan da spørre seg selv om det er behov for juridisk hjelp for å sette opp testament ?

Du tenker kanskje at vi gråter for vår syke mor? Vi håper du tar deg tid til å lese litt videre før du konkluderer.

Mange vil nok fint klare å sette opp et godt testamente selv ved hjelp av en gratis mal, men dersom man først gjør en feil kan det få enorme konsekvenser. En enkemann erfarte dette da han ville selge huset for å kjøpe seg en lettstelt bolig etter at kona var død. I en Høyesterettsdom fra 2017 ble et testamente tolket som en arvepakt, En arvepakt er et testamente som aldri kan endres. Reglene for arvepakt er beskrevet i arvelovens § 49. På grunn av Høyesteretts tolkning ble mannen låst til eneboligen.

Vi ser også ofte at det kan oppstå tolkningstvil dersom testament er opprettet uten juridisk rådgivning. En objektiv tredjepart med juridisk embedseksamen eller mastergrad, kan lettere oppdage utilsiktede vage formuleringer og bidra til å omformulere dette slik at det blir tydelig hva testator faktisk mente.

Strenge vilkår for opprettelsen

De generelle vilkårene for opprettelsen av et testamente, de såkalt formkravene, er absolutte. Vilkårene tolkes svært strengt av domstolene. Dersom f.eks vitnekravene ikke oppfylles korrekt vil dette medføre at hele eller deler av testamentet blir ugyldig.

Den 27. mai 2014 avsa Borgarting Lagmannsrett en dom hvor en samboerkontrakt, som innebar overføring av eierandel til deler av en hytte til samboeren, ble kjent ugyldig. Samboeravtalen oppfylte ikke formkravene for testamente. Noen overføringer må nemlig skje med testamente, selv om de gjøres i levende live. Det er ikke nok med samboeravtale. Og det hjelper ikke at samboerkontrakten er signert samme dag, eller endog samtidig med testamentet -som var tilfelle i denne saken.

Ved bistand fra advokat eller jurist, ville slike elementære rettsregler blitt informert om. De ville blitt oppfordret til å innta overføringen av deler av hytte i selve testamentet. Samboeren ville da beholdt den eierandel, som samboerkontrakten overførte.

Dersom det oppstår konflikter i arveoppgjøret kan det bety betydelige kostnader til domstol og advokater. Taper du en rettssak blir du jo som oftest idømt sakskostnader også.

Investering: testamente eller kontroll av testamente

Hos Webjuristene koster opprettelse av basis testament/kontroll av egetskrevet testament kr 1200 inkl. mva. Vi har også pakkepriser som inkluderer rådgivning. Anse det som en investering. Det trenger altså ikke koste så mye, dersom du bruker Webjuristene. Vi har jo halv advokatpris.

Sjekk gjerne utfyllende info om våre priser. Eller ta kontakt ved å klikke på «Få estimat»-knappen nederst.

Nina Dybedahl

Webjurist Nina Dybedahl er Webjuristenes gründer. Hun fikk rettshjelperbevilling i 2002 og har jobbet som rettshjelper siden. Hun jobbet i advokatfirmaene Tryti og Hjort under studiene. Nina jobbet som jurist og bedriftsrådgiver hos Forretningsutvikling Oslo etter studiet. Etter hun startet Webjuristene har hun vært NRKs helseekspert, og hun har ofte blitt intervjuet av media om andre juridiske emner, særlig om arv og samlivsbrudd. Nina elsker all type juss, men hun jobber ekstra mye med samlivsbrudd og skilsmisse. Nina er bidragsyter til Siv Henningstads bok Arven -om arv og arveoppgjør, utgift på forsommeren 2022.

Webjurist Nina Dybedahl er Webjuristenes gründer. Hun fikk rettshjelperbevilling i 2002 og har jobbet som rettshjelper siden. Hun jobbet i advokatfirmaene Tryti og Hjort under studiene. Nina jobbet som jurist og bedriftsrådgiver hos Forretningsutvikling Oslo etter studiet. Etter hun startet Webjuristene har hun vært NRKs helseekspert, og hun har ofte blitt intervjuet av media om andre juridiske emner, særlig om arv og samlivsbrudd. Nina elsker all type juss, men hun jobber ekstra mye med samlivsbrudd og skilsmisse. Nina er bidragsyter til Siv Henningstads bok Arven -om arv og arveoppgjør, utgift på forsommeren 2022.