Skip to main content
Alle innlegg av

Gro Hiis Wallmark

Webjurist og rettshjelper Gro Hiis Wallmark har vært tilknyttet Webjuristene siden hun fikk sin rettshjelperbevilling i 2010. Hun tok jussen i voksen alder. Hun har i tillegg til mastergraden i jus bachelorgrad i internasjonal ledelse, advokatkurset og etterutdanning i offentlig rett og kommunal økonomi. Gro har bred erfaring innen testament, ektepakt, samboeravtale og fremtidsfullmakt, men i likhet med alle webjurister, bistår hun med alle typer saker. Hun har stort fokus på godt og forutsigbart klientsamarbeid, setter seg grundig inn i din sak, og er ærlig om hvilke konsekvenser/utfall saken kan få. Gro har tilgang til møtelokaler i Bergen sentrum.