Skip to main content

Webjuristenes gründer, Nina Dybedahl, har vært bidragsyter til bok om arv, som ble utgitt ifjor.

Boken Arven – Om arv og arveoppgjør er skrevet av forfatter Siv Henningstad i samarbeid med jurist og rettshjelper Nina Dybedahl, advokat Anne Grethe Haune, advokat Bjørn Olav Øiulfstad, advokat Aurora Wulvik, advokat Ragnar Wiik, advokat Brede Gundersen, advokat Else-Marie Merckoll, advokat Karianne Listerud Lund, professor John Asland, Bjørk Gudmundsdottir Jonassen og Eldbjørg Sande.

Boken Arven – om arv og arveoppgjør handler om ulike sider ved det å forholde seg til sin egen arv, enten det er arven fra din familie eller din egen arv til dine barn. For mange vil gamle og nye forhold med mine og dine og felles barn gi utfordringer i forholdet til hvem som har rett til å arve hva.

Boken gir tips til hvordan unngå arvestrid som kan skape splid og i mange tilfeller ødelegge en familie? Her får du også gode råd til hvordan man skriver en fremtidsfullmakt og hva som bør være med i et testamente.

Arv er et vanskelig tema i de fleste familier. Boken Arven er laget for å bidra til mer åpenhet rundt tema arv, fremtidsfullmakt og testament for å sikre seg selv best mulig, enten du er samboer, gift eller singel.

Webjuristene